Tin tức     Thông tin nội bộ
Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu và mẫu chữ ký Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội

Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Kinh doanh & Phát triển Hạ tầng KCN Phúc Hà tại Hà Nội xin thông báo về việc thay đổi mẫu dấu của Chi nhánh và mẫu chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội như sau:

Theo Phúc Hà
Các bài viết khác :